+ (48) 664 483 939
+ (48) 788 922 938
8:00 - 16:00
Poniedziałek - Piątek

TECHNOLOGIE ODKURZANIA DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW PRZEMYSŁOWYCH

TECHNOLOGIE ODKURZANIA DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW PRZEMYSŁOWYCH


Firma Ruwac Polska dostarcza szeroki wachlarz standardowych urządzeń opierając się na identycznych elementach konstrukcyjnych, które pod względem wymaganej mocy oraz filtrowania można dostosować do indywidualnych potrzeb – dzięki czemu nasze odkurzacze mogą znaleĽć zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach do odkurzania i odsysania odpadów i zanieczyszczeń produkcyjnych, w wersji przenośnej (przejezdnej) lub stacjonarnej.


Zakres zastosowania odkurzaczy sięga od sprzątania obiektów przemysłowych poprzez usuwanie wiórów metalowych, odsysanie cieczy oraz mgły olejowej aż po usuwanie niebezpiecznych substancji jak resztki azbestu i materiałów wybuchowych.

Zabezpiecz zakład przed wybuchem

Zabezpieczenia możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy. Pierwsza to Ograniczenie skutków wybuchu zwane również tłumieniem to najbardziej uniwersalna metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu. Druga to Odciążanie wybuchu zwane również odpowietrzaniem wybuchu stanowi alternatywę dla systemu tłumienia wybuchu. Trzecia grupa to odsprzęganie (tzw. odcięcie wybuchu) stanowi ważny element zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Do miejsc zagrożonych ryzykiem powstania wybuchu możemy zaliczyć: transport kubełkowy lub pneumatyczny substancji organicznych, suszarnie, młyny, silosy, zbiorniki zbożowe, lakiernie, obróbka aluminium, dzielenie lub rozpylanie materiałów palnych tj. magnez. Musimy pamiętać, że ryzyko wybuchem zawsze będzie jednak należy zadbać, aby je minimalizować. Dzięki odpowiedniej polityce BHP personelu obsługi oraz zabezpieczeniom maszyn, urządzeń i instalacji ryzyko powstania pożaru lub wybuchu zmniejsza się a tym samym Państwa personel i zakład jest bezpieczniejszy.

Instalacje odpylania i filtrowentylacja przemysłowa

Zanieczyszczone szkodliwymi substancjami powietrze w otoczeniu stanowiska pracy prowadzi do zmniejszonej wydajności pracy oraz, przy długotrwałym oddziaływaniu, do pogorszenia stanu zdrowia pracowników. Odpylacze modułowe marki Ruwac serii DS6 przeznaczone są do odpylania procesów przemysłowych, w których powstają pyły suche i sypkie. Można je stosować we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu, gdzie jest potrzeba suchej filtracji. W wykonaniu specjalnym można używać odpylaczy do odpylania pyłów tworzących z powietrzem i innymi gazami mieszaniny wybuchowe. Przeznaczone są do pracy ciągłej, występują w kilkudziesięciu konfiguracjach. Dodatkowo jeśli mamy do czynienia z pyłami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia tkaniny filtracyjnej lub zapchać filtr, możemy zastosować separator, który dokona wstępnej selekcji. Na podstawie praktyki i zdobytej wiedzy nasi klienci mogą liczyć na sprawdzone wkłady filtracyjne.

Uzupełnieniem oferty w tym segmencie są odkurzacze o dużej powierzchni filtracji i mniejszym podciśnieniu, które sprawdzają się w wielu zakładach, gdzie wymaga się, aby urządzenia było małych wymiarów. Materiałem filtracyjnym jest włóknina poliestrowa lub polipropylenowa, w wykonaniu zwykłym, lub antyelektrostatycznym, hydrofobowym, również z membraną PTFE. Regeneracja odbywa się ręcznie lub przy pomocy sprężonego powietrza – wówczas czyszczenie wkładów filtracyjnych odbywa się w czasie pracy systemu. Kompletna koncepcja pracy filtra jest projektowana pod indywidualne potrzeby i życzenia klienta.

Ochrona życia i zdrowia na stanowiskach roboczych zagrożonych wybuchem.

Pracodawcy powinni stosować środki techniczne i organizacyjne, w wyniku których będzie się : zapobiegać tworzeniu atmosfer wybuchowych, w miejscach w których jest to niemożliwe (z uwagi na rodzaj procesu technologicznego)unikać zapłonu istniejących atmosfer wybuchowych oraz minimalizować ewentualne skutki eksplozji, przede wszystkim, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników, lecz także dla ochrony mienia. Aby w zakładzie poprawnie ocenić istniejącą sytuację w zakresie występowania atmosfer wybuchowych należy przeprowadzić ocenę ryzyka wybuchu. Pragniemy poinformować, że w naszej ofercie posiadamy urządzenia nadające się do bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Dodatkowo dzięki kontaktom w kraju i zagranicą możemy przygotować dla Państwa stosowne opracowania.