+ (48) 664 483 939
+ (48) 788 922 938
8:00 - 16:00
Poniedziałek - Piątek

Category: Bez kategorii

Targi z Ruwac

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach w Niemczech:

LEUNA DIALOG
25.04.2024
DE – Leuna
SAATGUTHANDELSTAG
14.05 – 15.05.2024
DE – Magdeburg
ACHEMA
10.06. – 14.06.2024
DE – Frankfurt
TARMSTEDTER AUSSTELLUNG
12.07. – 15.07.2024
DE – Tarmstedt
SOLIDS
09.10. – 10.10.2024
DE – Dortmund
TAG DES EXPLOSIONSSCHUTZES
22.10 – 23.10.2024
DE – München

NOWY TYP akumulatorowe

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BEZPRZEWODOWY – PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
Odkurzanie wszędzie i bez kabla? TAK – z naszymi nowymi bezprzewodowymi odkurzaczami przemysłowymi Ruwac to żaden problem. Czy na zewnątrz, czy też w środku.

Pełna elastyczność i oszczędność czasu.

TECHNOLOGIE ODKURZANIA DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW PRZEMYSŁOWYCH


Firma Ruwac Polska dostarcza szeroki wachlarz standardowych urządzeń opierając się na identycznych elementach konstrukcyjnych, które pod względem wymaganej mocy oraz filtrowania można dostosować do indywidualnych potrzeb – dzięki czemu nasze odkurzacze mogą znaleĽć zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach do odkurzania i odsysania odpadów i zanieczyszczeń produkcyjnych, w wersji przenośnej (przejezdnej) lub stacjonarnej.


Zakres zastosowania odkurzaczy sięga od sprzątania obiektów przemysłowych poprzez usuwanie wiórów metalowych, odsysanie cieczy oraz mgły olejowej aż po usuwanie niebezpiecznych substancji jak resztki azbestu i materiałów wybuchowych.

Zabezpiecz zakład przed wybuchem

Zabezpieczenia możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy. Pierwsza to Ograniczenie skutków wybuchu zwane również tłumieniem to najbardziej uniwersalna metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu. Druga to Odciążanie wybuchu zwane również odpowietrzaniem wybuchu stanowi alternatywę dla systemu tłumienia wybuchu. Trzecia grupa to odsprzęganie (tzw. odcięcie wybuchu) stanowi ważny element zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Do miejsc zagrożonych ryzykiem powstania wybuchu możemy zaliczyć: transport kubełkowy lub pneumatyczny substancji organicznych, suszarnie, młyny, silosy, zbiorniki zbożowe, lakiernie, obróbka aluminium, dzielenie lub rozpylanie materiałów palnych tj. magnez. Musimy pamiętać, że ryzyko wybuchem zawsze będzie jednak należy zadbać, aby je minimalizować. Dzięki odpowiedniej polityce BHP personelu obsługi oraz zabezpieczeniom maszyn, urządzeń i instalacji ryzyko powstania pożaru lub wybuchu zmniejsza się a tym samym Państwa personel i zakład jest bezpieczniejszy.

Ochrona życia i zdrowia na stanowiskach roboczych zagrożonych wybuchem.

Pracodawcy powinni stosować środki techniczne i organizacyjne, w wyniku których będzie się : zapobiegać tworzeniu atmosfer wybuchowych, w miejscach w których jest to niemożliwe (z uwagi na rodzaj procesu technologicznego)unikać zapłonu istniejących atmosfer wybuchowych oraz minimalizować ewentualne skutki eksplozji, przede wszystkim, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników, lecz także dla ochrony mienia. Aby w zakładzie poprawnie ocenić istniejącą sytuację w zakresie występowania atmosfer wybuchowych należy przeprowadzić ocenę ryzyka wybuchu. Pragniemy poinformować, że w naszej ofercie posiadamy urządzenia nadające się do bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Dodatkowo dzięki kontaktom w kraju i zagranicą możemy przygotować dla Państwa stosowne opracowania.