+ (48) 664 483 939
+ (48) 788 922 938
8:00 - 16:00
Poniedziałek - Piątek

Archive: 27/04/2022

TECHNOLOGIE ODKURZANIA DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW PRZEMYSŁOWYCH


Firma Ruwac Polska dostarcza szeroki wachlarz standardowych urządzeń opierając się na identycznych elementach konstrukcyjnych, które pod względem wymaganej mocy oraz filtrowania można dostosować do indywidualnych potrzeb – dzięki czemu nasze odkurzacze mogą znaleĽć zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach do odkurzania i odsysania odpadów i zanieczyszczeń produkcyjnych, w wersji przenośnej (przejezdnej) lub stacjonarnej.


Zakres zastosowania odkurzaczy sięga od sprzątania obiektów przemysłowych poprzez usuwanie wiórów metalowych, odsysanie cieczy oraz mgły olejowej aż po usuwanie niebezpiecznych substancji jak resztki azbestu i materiałów wybuchowych.

Zabezpiecz zakład przed wybuchem

Zabezpieczenia możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy. Pierwsza to Ograniczenie skutków wybuchu zwane również tłumieniem to najbardziej uniwersalna metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu. Druga to Odciążanie wybuchu zwane również odpowietrzaniem wybuchu stanowi alternatywę dla systemu tłumienia wybuchu. Trzecia grupa to odsprzęganie (tzw. odcięcie wybuchu) stanowi ważny element zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Do miejsc zagrożonych ryzykiem powstania wybuchu możemy zaliczyć: transport kubełkowy lub pneumatyczny substancji organicznych, suszarnie, młyny, silosy, zbiorniki zbożowe, lakiernie, obróbka aluminium, dzielenie lub rozpylanie materiałów palnych tj. magnez. Musimy pamiętać, że ryzyko wybuchem zawsze będzie jednak należy zadbać, aby je minimalizować. Dzięki odpowiedniej polityce BHP personelu obsługi oraz zabezpieczeniom maszyn, urządzeń i instalacji ryzyko powstania pożaru lub wybuchu zmniejsza się a tym samym Państwa personel i zakład jest bezpieczniejszy.

Ochrona życia i zdrowia na stanowiskach roboczych zagrożonych wybuchem.

Pracodawcy powinni stosować środki techniczne i organizacyjne, w wyniku których będzie się : zapobiegać tworzeniu atmosfer wybuchowych, w miejscach w których jest to niemożliwe (z uwagi na rodzaj procesu technologicznego)unikać zapłonu istniejących atmosfer wybuchowych oraz minimalizować ewentualne skutki eksplozji, przede wszystkim, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników, lecz także dla ochrony mienia. Aby w zakładzie poprawnie ocenić istniejącą sytuację w zakresie występowania atmosfer wybuchowych należy przeprowadzić ocenę ryzyka wybuchu. Pragniemy poinformować, że w naszej ofercie posiadamy urządzenia nadające się do bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Dodatkowo dzięki kontaktom w kraju i zagranicą możemy przygotować dla Państwa stosowne opracowania.

Analiza zagrożeń

Wybór właściwych zabezpieczeń jest dokonywany w oparciu o przygotowaną analizę zagrożeń i dokumentację inżynieryjną zgodnie z przepisami 99/92/WE ATEX 137. Każda ekspertyza składa się z trzech etapów:
1. zbierania informacji i pomiarów
2. analizy i oceny
3. projekt rozwiązań.

Dlaczego Ruwac?


A oto co jeszcze powinni Państwo wiedzieć:

Nasze produkty posiadają certyfikat zgodny z DIN EN ISO 9001-2000 są gwarancją niezawodności i trwałości.
Wszystkie urządzenia posiadają badania i atesty TÜV lub BGIA.

Firmie Ruwac zaufało już ponad 35000 Klientów na całym świecie.

Bezpieczna praca w strefach zagrożenia wybuchem pyłu i gazu.
Bezpieczne pochłanianie cieczy palnych

Obudowy odkurzaczy z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym – odporne na korozję i uderzenia

System modułowy – z możliwością rozbudowy i przezbrojenia

Proste opróżnianie pedałem nożnym

Silniki prądu przemiennego – z osobnym chłodzeniem

Dmuchawy trójfazowe – przystosowane do pracy ciągłej

Oferujemy Wam fachowe doradztwo i niezobowiązującą prezentację na miejscu

Przedstawicielstwa w niemal całej Europie, Ameryce i Azji

Nasze urządzenia pracują praktycznie we wszystkich branżach poniżej kluczowe sektory:
• instalacje przesypu, transportu i magazynowania materiałów sypkich;

przemysł elektroniczny i AGD,

• obróbka strumieniowo-ścierna (piaskowanie, śrutowanie itp.);
• przemysł energetyczny i hutniczy
• procesy spawania, natrysku i cięcia metali;
• produkcja i dystrybucja materiałów budowlanych;
• produkcja i przetwarzanie szkła;
• produkcja tworzyw sztucznych;
• produkcja artykułów spożywczych i napoi;
• przemysł samochodowy i obróbka aluminium;
• przemysł budowlany;
• przemysł ceramiczny;
• strzelnice i służby mundurowe;
• przemysł papierniczy i drukarnie;
• przemysł drzewny;
• przemysł stoczniowy;
• przetwórstwo proszków w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Produkty Ruwac stanowią standardowe i nowatorskie rozwiązania dla przemysłu


Wiele naszych produktów trafia do przedsiębiorstw pracujących w ruchu ciągłym, gdzie nie ma czasu na przypadkowe postoje i awarie. Liczy się sprzęt, który cechuje połączenie wydajności, jakości i długi czas eksploatacji. Nasz sprzęt właśnie taki jest. Jako jedna z nielicznych firm możemy się pochwalić urządzeniami, które zostały zbudowane na samym początku istnienia firmy to już ponad 35 lat temu i nadal poprawnie działają.

Technologie odkurzania dla wszystkich sektorów przemysłowych


Firma Ruwac Polska dostarcza szeroki wachlarz standardowych urządzeń opierając się na identycznych elementach konstrukcyjnych, które pod względem wymaganej mocy oraz filtrowania można dostosować do indywidualnych potrzeb – dzięki czemu nasze odkurzacze mogą znaleĽć zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach do odkurzania i odsysania odpadów i zanieczyszczeń produkcyjnych, w wersji przenośnej (przejezdnej) lub stacjonarnej.

Zakres zastosowania odkurzaczy sięga od sprzątania obiektów przemysłowych poprzez usuwanie wiórów metalowych, odsysanie cieczy oraz mgły olejowej aż po usuwanie niebezpiecznych substancji jak resztki azbestu i materiałów wybuchowych.