Ruwac Polska
• Systemy ODPYLANIA I ODKURZANIA •

Nasze systemy odkurzania i odpylania zapewniają optymalne połączenie właściwości filtracyjnych z chłonnością pyłową. Dzięki temu uzyskuje się niski opór filtra długi czas użytkowania i wysoką efektywność ekonomiczną, szczególnie ważne w przedsiębiorstwach pracujących w ruchu ciągłym. W wykonaniach specjalnych nasze urządzenia są przystosowane do bezpiecznej pracy z pyłami tworzącymi z powietrzem i innymi gazami mieszaniny wybuchowe.

odpylanie i odkurzanie

Oferujemy kompleksowe instalacje odpylania i odkurzania dla obiektów przemysłowych
Zabezpieczenia instalacji

Chroń zakład produkcyjny przed niszcząca siłą wybuchu stosując instalacje według norm ATEX
Zabezpiecz zakład przed wybuchem

Zabezpieczenia możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy. Pierwsza to Ograniczenie skutków wybuchu zwane również tłumieniem to najbardziej uniwersalna metoda ochrony aparatów procesowych przed skutkami wybuchu. Druga to Odciążanie wybuchu zwane również odpowietrzaniem wybuchu stanowi alternatywę dla systemu tłumienia wybuchu. Trzecia grupa to odsprzęganie (tzw. odcięcie wybuchu) stanowi ważny element zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Do miejsc zagrożonych ryzykiem powstania wybuchu możemy zaliczyć: transport kubełkowy lub pneumatyczny substancji organicznych, suszarnie, młyny, silosy, zbiorniki zbożowe, lakiernie,obróbka aluminium, dzielenie lub rozpylanie materiałów palnych tj. magnez. Musimy pamiętać, że ryzyko wybuchem zawsze będzie jednak należy zadbać, aby je minimalizować. Dzięki odpowiedniej polityce BHP personelu obsługi oraz zabezpieczeniom maszyn, urządzeń i instalacji ryzyko powstania pożaru lub wybuchu zmniejsza się a tym samym Państwa personel i zakład jest bezpieczniejszy.


Ochrona życia i zdrowia na stanowiskach roboczych zagrożonych wybuchem.

Pracodawcy powinni stosować środki techniczne i organizacyjne, w wyniku których będzie się : zapobiegać tworzeniu atmosfer wybuchowych, w miejscach w których jest to niemożliwe (z uwagi na rodzaj procesu technologicznego)unikać zapłonu istniejących atmosfer wybuchowych oraz minimalizować ewentualne skutki eksplozji, przede wszystkim, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników, lecz także dla ochrony mienia. Aby w zakładzie poprawnie ocenić istniejącą sytuację w zakresie występowania atmosfer wybuchowych należy przeprowadzić ocenę ryzyka wybuchu. Pragniemy poinformować, że w naszej ofercie posiadamy urządzenia nadające się do bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Dodatkowo dzięki kontaktom w kraju i zagranicą możemy przygotować dla Państwa stosowne opracowania.Łatwe i bezpieczne wchłanianie palnych resztek cieczy klas zagrożenia A I, A II, A III i B zapewniają dwa odsysacze przemysłowe BFSD (napęd pneumatyczny) i BFSE (napęd elektryczny) .


 • Wybuch pyłu w Cukrowni Imperial.
 • Zwolnione tempo wybuchu pyłów zbożowych.
 • Wybuch elewatora zbożowego.
 • Badania w FM Global.
 • Niebezpieczne pyły mąki.
 • Stosując środki zmniejszające skutki wybuchu chronisz swój personel i firmę.

  Pyły stanowiące poważne zagrożenia w zakładach pracy to:

  cukier, herbata, kakao, chmiel, kawa, kasza manna, mąka, tytoń, ziarna zbóż, biomasa, węgiel, koks, siarka, aluminium, magnez, cynk, żywice.


  Oferujemy rozwiązania odkurzania i odpylania dla obiektów przemysłowych, usługowych i użyteczności publicznej. Wykonujemy instalacje centralnego odkurzania oraz zestawy na specjalne zamówienie Klienta. Dostarczamy odkurzacze przemysłowe w wersji ATEX oraz antystatyczny sprzęt eksploatacyjny. Jakość i bezpieczeństwo to nasz priorytet.  Analiza zagrożeń

  Wybór właściwych zabezpieczeń jest dokonywany w oparciu o przygotowaną analizę zagrożeń i dokumentację inżynieryjną zgodnie z przepisami 99/92/WE ATEX 137. Każda ekspertyza składa się z trzech etapów:
  1. zbierania informacji i pomiarów
  2. analizy i oceny
  3. projekt rozwiązań.  Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  Nasze instalacje odpylania i odkurzania budujemy w oparciu o systemy tłumienia, odciążania i odsprzeglania wybuchu
  Zasady działania oraz zalety i ograniczenia większości dostępnych metod chroniących przed skutkami wybuchu.  Filmiki bezpieczeństwa - zobacz - Czy twój zakład pracy posiada bezpieczny sprzęt?

  Home   |    Zabezpieczenia   |    Serwis   |    Odkurzanie   |    Produkty   |    Odpylanie   |    Kontakt