Ruwac Polska
• Systemy ODPYLANIA I ODKURZANIA •

Nasze systemy odkurzania i odpylania zapewniają optymalne połączenie właściwości filtracyjnych z chłonnością pyłową. Dzięki temu uzyskuje się niski opór filtra długi czas użytkowania i wysoką efektywność ekonomiczną, szczególnie ważne w przedsiębiorstwach pracujących w ruchu ciągłym. W wykonaniach specjalnych nasze urządzenia są przystosowane do bezpiecznej pracy z pyłami tworzącymi z powietrzem i innymi gazami mieszaniny wybuchowe.

odpylanie i odkurzanie

Oferujemy kompleksowe instalacje odpylania i odkurzania dla obiektów przemysłowych
Zabezpieczenia instalacji

Chroń zakład produkcyjny przed niszcząca siłą wybuchu stosując instalacje według norm ATEX
Dane teleadresoweRUWAC Polska
ul. 11 Listopada 36 41-500 Chorzów

Tel.: +48 32 760 95 99
Kom.: +48 664 483 939
Fax: +48 32 760 95 99
E-mail: ruwac@ruwac.pl
Zapytanie ofertowe

Nasze strony

www.ruwac.pl
Oficjalny portal firmy Ruwac. Wykaz produktów i usług. Fachowe informacje i wykaz przedstawicielstw Ruwac

www.odkurzaczeatex.pl
Strona poświecona odkurzaczom przemysłowym w wykonaniu bezpiecznym dla Stref Zagrożenia wybuchem pyłu i gazu.
Dlaczego warto kupić odkurzacz Ruwac?

www.odkurzacze-przemyslowe.com.pl
Strona poświecona odkurzaczom przemysłowym, odpylaczom, cyklonom i separatorom wstępnym.
Home   |    Zabezpieczenia   |    Serwis   |    Odkurzanie   |    Produkty   |    Odpylanie   |    Kontakt