Ruwac Polska
• Systemy ODPYLANIA I ODKURZANIA •

Nasze systemy odkurzania i odpylania zapewniają optymalne połączenie właściwości filtracyjnych z chłonnością pyłową. Dzięki temu uzyskuje się niski opór filtra długi czas użytkowania i wysoką efektywność ekonomiczną, szczególnie ważne w przedsiębiorstwach pracujących w ruchu ciągłym. W wykonaniach specjalnych nasze urządzenia są przystosowane do bezpiecznej pracy z pyłami tworzącymi z powietrzem i innymi gazami mieszaniny wybuchowe.

odpylanie i odkurzanie

Oferujemy kompleksowe instalacje odpylania i odkurzania dla obiektów przemysłowych
Zabezpieczenia instalacji

Chroń zakład produkcyjny przed niszcząca siłą wybuchu stosując instalacje według norm ATEX
Separacja zanieczyszczeń

Jednostka oczyszczająca odciągane powietrze

Do separacji odciąganych zanieczyszczeń od powietrza stosujemy filtrocyklon. Urządzenie pracuje w sposób automatyczny metodą oczyszczania sprężonym powietrzem.Obudowa filtra to spawana okrągła konstrukcja z blachy stalowej o grubości 3mm z wlotem cyklonowym. Wkład filtracyjny to filtr okrągły z płaskimi workami eliptycznymi z antystatycznej tkaniny. Worki są uziemione. Powietrze zapylone doprowadzane jest do filtra wlotem cyklonowym w przestrzeni pod wkładami filtracyjnymi a nad lejem zsypowym.

Rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego zależy od rodzaju usuwanego materiału, tkaniny mogą być wodoodporne, olejoodporne, antystatyczne itd. Podczas przepływania zapylonego powietrza przez worki pył pozostaje na ich zewnętrznej powierzchni. Oczyszczone powietrze wewnętrzną przestrzenią worka przedostaje się przez dyszę Venturiego do komory powietrza oczyszczonego , gdzie poprzez króciec wylotowy zasysane jest przez dmuchawę podciśnieniową. Worki filtracyjnie są czyszczone rzędami impulsami sprężonego powietrza. Impulsy sprężonego powietrza skierowanego w kierunku przeciwnym do normalnego ruchu powietrza w filtrze, są regularnie, kolejno doprowadzane poprzez dysze do poszczególnych rzędów worków filtracyjnych. W trakcie impulsu występuje efekt trzepnięcia podczas, którego następuje oddzielenie zebranego na zewnętrznej powierzchni wkładu pyłu. Pył opada do zbiornika, skąd poprzez dozownik celkowy odprowadzany jest na zewnątrz- do worków typu big bag, kontenerów, różnego rodzaju pojemników. Możliwy jest także transport do różnego rodzaju przenośników technologicznych jeżeli są w pobliżu, a technologia produkcji na to pozwala.

Szybki montaż i demontaż instalacji

System instalacji rurowej

W skład instalacji rurowej wchodzą gładkie cienkościenne rury stalowe - ocynkowane. Na życzenie Inwestora rury mogą być grubościenne i malowane. Poszczególne elementy instalacji rurowej łączone są ze sobą za pomocą samouszczelniających opasek wyłożonych gumą. Specjalne wykonanie uszczelnienia gumowego zapobiega stykaniu się ze sobą poszczególnych elementów instalacji, co pozwala wyeliminować hałas oraz skompensować naprężenia powstające w przewodach. W przypadku instalacji w wykonaniu p/wybuchowym wszystkie połączenia wyposażone są w elementy zapewniające wyrównanie potencjałów. Nie mogą zbierać się ładunki elektrostatyczne. Całość instalacji zostanie uziemiona. Złączki skręcane pozwalają na szybki i łatwy montaż i ewentualny demontaż w przypadku przebudowy instalacji lub prac remontowych.

Schemat centralnego odkurzania

CENTRALNE ODKURZANIE obiektów przemysłowych

Instalacje centralnego odkurzania w przemyśle stosowane są do sprzątania osiadłego pyłu i to zarówno na posadzkach, różnego rodzaju płaskich powierzchniach jak i konstrukcjach maszyn czy hal. Instalacja może być mocno rozbudowana z dużą ilością zaworów klapowych, z założeniem jednoczesnej pracy do trzech osób sprzątających. Tego typu instalacje mogą być stosowane także jako instalacje odciągowo-odpylające podłączone na stale do króćców odciągowych urządzeń o ukierunkowanej i dużej emisji pyłu typu obrabiarki , tokarki itp…


Instalacje standardowe mają zastosowanie do pyłów sypkich, suchych, nie klejących i niewybuchowych. Instalacje w wykonaniu p/wybuchowym - przy odpowiednim zabezpieczeniu instalacji i urządzeń mają zastosowanie także do sprzątania pyłów tworzących z powietrzem mieszaninę wybuchową.

W zależności od wielkości instalacji, oporów przepływu dla zapewnienia odpowiedniego podciśnienia stosowane są wentylatory bocznokanałowe, agregaty lub dmuchawy podciśnieniowe z pompami Rootsa. Podciśnienie w instalacji może być od 100mbar do 550mbar. Dmuchawy umieszczane są w obudowach dĽwiękochłonnych, posadowienia na fundamencie przez wibroizolatory. Połączenia z instalacją wykonuje się jako elastyczne – aby uniknąć przenoszenia drgań na instalację. W przypadku konieczności zapewnienia niskiego poziomu głośności czasami wymagane jest stosowanie na wylocie z dmuchawy tłumików. Ponadto w ofercie mamy cyklony, gdzie zachodzi wstępny proces filtracji. Na zdjęciu obok cyklon o dużej prędkości z ciągłym wyładunkiem.

Instalacja W skład instalacji odkurzania wchodzi:

- system instalacji rurowej,
- jednostka oczyszczająca odciągane powietrze,
- jednostka zapewniająca odpowiednie podciśnienie w instalacji,
- system sterowania,
- wyposażenie eksploatacyjne.

  • Ruwac w akcji

  • Przyłącza do stałej instalacji rurowej zakończone są samozamykającymi zaworami wpustowymi (klapowymi), do których w trakcie sprzątania zanieczyszczeń pracownik podłącza giętki wąż wraz z ssawką odpowiednią do miejsca sprzątania . Wykorzystanie zaworów daje pewność szczelności instalacji i osiągnięcia wymaganego podciśnienia. Instalacje centralnego odkurzania mogą posiadać dowolną ilość punktów przyłączeniowych, również na kilku poziomach. W zależności od rozległości instalacji włączanie instalacji może odbywać się z jednego miejsca lub kilku. W wyjątkowych przypadkach stosowane są mikrowłączniki przy zaworach co pozwala na uruchomienie instalacji po otwarciu zaworu.

Home   |    Zabezpieczenia   |    Serwis   |    Odkurzanie   |    Produkty   |    Odpylanie   |    Kontakt